polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Dr Ludwik Köhler
Found : 97
View:
1. 

Dr. Franciszek Groër

J. S. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Groër, Franciszek (1807-1876) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dr. Ludwik Hirschfeld : Podług fotografii J. Mieczkowskiego

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , Żydzi polscy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Hirschfeld, Ludwik (1814-1876) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dr. Ludwik Maurycy Hirschfeld : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Hirszfeld, Maurycy Ludwik (1816-1876) , Portrety - Polska -19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Franciszek Salezy Dmochowski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Literaci polscy XIX wieku , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Dmochowski, Franciszek Salezy (1801-1871) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Alojzy Stolpe

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Teatr Wielki w Warszawie , Drzeworyt , Portrety - Polska - 19 w. , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Stolpe, Alojzy (1818-1876) , Śpiewacy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dr Polikarp Girsztowt

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Holewiński, Józef (1848-1917) , Drzeworyt , 1801-1900 , Lekarze - Polska - 19 w. , Girsztowt, Polikarp (1827-1877)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Seweryn Oleszczyński

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) , Graficy polscy - 19 w. , Pedagodzy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Doktór Hilary Filip Czajewicz

Regulski, Aleksander (1839-1884)

Keywords: Czajewicz, Hilary Filip (1841-1877) , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, [Franciszek] (1829-1879) , Portrety - Polska - 19 w. , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Leopold Kronenberg zm. w Nicei dnia 5 kwietnia r. b.

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Kronenberg, Leopold (1812-1878)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Karol Simmler : Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie

Regulski, Aleksander (1839-1884)

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Jakub Karol Boromeusz Simmler , meble simmlerowskie , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Simmler, Jakub (1822-1877) , Mieczkowski, Jan (1830-1889)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Karol Beyer : Podług fotografii Dutkiewicza

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Drzeworyt , 1801-1900 , Beyer, Karol (1818-1877) , Styfi, Jan (1839?-1921) , Zajkowski, Andrzej (1851-1914) , Fotografowie polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Feliks Zieliński

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , Powstańcy listopadowi , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Pisarze polscy - 19 w. , Zieliński, Feliks (1817-1876)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wincenty Smokowski

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Malarze polscy - 19 w. , Smokowski, Wincenty (1797-1876)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Józef Stefani

J. S. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Stefani, Józef (1800-1876) , Muzycy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Mały rozjemca

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Antoszewicz, Stanisław (1858-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography