polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Xawery Pusłowski
Found : 218
View:
1. 

Edward baron Rastawiecki

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w XIX w. , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) , Rastawiecki, Edward (1805-1874)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Franciszek Maciejowski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Wykładowcy Szkoły Głównej Warszawskiej , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Maciejowski, Franciszek (1798-1873) , Mieczkowski, Jan (1830-1889)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Józef Wieczorkowski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych , Józef Wieczorkowski (1804-1883) prawnik , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ksiądz Jakub Falkowski, założyciel warszawskiego Instytutu głuchoniemych

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Falkowski, Jakub (1775-1848) , Tegazzo, [Franciszek] (1829-1879) , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Doktór Hilary Filip Czajewicz

Regulski, Aleksander (1839-1884)

Keywords: Czajewicz, Hilary Filip (1841-1877) , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, [Franciszek] (1829-1879) , Portrety - Polska - 19 w. , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ksiądz Adam Jakubowski

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Jakubowski, Adam Kacper (1801-1882) , Portrety polska 19 w. , Duchowieństwo katolickie - polska - 19 w. , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jan Królikowski

Regulski, Aleksander (1839-1884)

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Królikowski, Jan Walery (1820-1886) , Aktorzy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Julian Bayer

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Szkoła Główna w Warszawie , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Bayer, Julian (1806-1872)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dr. Ferdynand Dworzaczek

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Dworzaczek, Ferdynand (1804-1876) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Adam Bagniewski : (Podług fotografii Sachowicza w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska -19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Bankowcy polscy w XIX wieku , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Bagniewski, Adam (1803-1873) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dr. Ludwik Maurycy Hirschfeld : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Hirszfeld, Maurycy Ludwik (1816-1876) , Portrety - Polska -19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wacław Szymanowski : (Podług fotografii Kostki i Mulerta w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Pisarze polscy , Szymanowski, Wacław (1821-1886) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Portrety - Polska - 19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wojciech Grochowski : (Podług fotografii Borettiego w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Grochowski, Wojciech (1823-1876) , Drzeworyt , Portrety - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Walerian Górski

Regulski, Aleksander (1839-1884)

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Górski ,Walerian (1790-1874) , Portrety - Polska -19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Leon Rogalski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Historycy literatury polskiej , Pisarze polscy , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Rogalski, Leon (1806-1878) , Portrety - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography