polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 68
Found : 103
View:
1. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 104 (4,163). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 stycznia 1922 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie gazomierzy.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 79

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1921 nr 65 (4,184). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 98 (4,1412). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1925 nr 198 (2,0022). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1925 r. o zmianie terminu wejścia w życie rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 73 (4,164). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1922 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie wodomierzy i przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu, dokonywane przez Urzędy Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1919 nr 11 (4,95). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie opłat za uwierzytelnianie narzędzi mierniczych, nieodpowiadającym przepisom krajowym i przeznaczonych na wywóz zagranicę.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1930 nr 588 (2,003/1,1). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 roku o zmianie rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1928 nr 310 (2,0023/1). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1927 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1923 nr 147 (2,17). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1923 r. w rzedmiocie granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, używanych w obrocie publicznym.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1923 nr 146 (4,1316). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 91 (4,1411). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 57 (0,212). Obwieszczenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie przejęcia spraw miar i narzędzi mierniczych na obszarze b. dzielnicy pruskiej przez Ministra Przemysłu i Handlu

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 82 (4,141). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1926 nr 249 (2,0023). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 maja 1926 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography