polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Ś. p. Bogumił Foland
Found : 291
View:
1. 

Bogumił Foland : według fotografii M. Puscha

Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawskie Teatry Rządowe , Foland, Bogumił (1836-1895) , Teatr polski - historia - 18-19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Józef Bliziński : Podług fotogramu Juliusza Miena

Mien, Juliusz (1842-1905). Aut. wzoru

Keywords: 1801-1900 , Pisarze polscy - 19 w. , Warszawa , Dramaturdzy polscy , Wędrowiec , Bliziński, Józef (1827-1893) , Fotografia polska - 19 w. , Mien, Juliusz (1842-1905)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bogumił Foland

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Prezesi Warszawskich Teatrów Rządowych , Foland, Bogumił (1836-1895) , Warszawa - teatr- 19 w. , Portrety - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pogrzeb ś. p. Bogumiła Folanda : według fotogramu E. Troczewskiego

Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawskie Teatry Rządowe , Foland, Bogumił (1836-1895) , Fotografia polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przyszły gmach Tow. Zach. Sztuk Pięknych podług planu budowniczego Stefana Szyllera : Fotogr. E. Troczewskiego

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa ; 1860-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tablica pamiątkowa dla ś. p. D-ra prof. Tytusa Chałubińskiego : wmurowana w kościele Wszystkich ŚŚ. w Warszawie

Keywords: 1801-1900 , Chałubiński, Tytus (1820-1889) , Warszawa , Wędrowiec , Warszawa - kościół Wszystkich Świętych , Fotografia polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieci za szpitala Dzieciątka Jezus na letniej wycieczce : Podług fotografii St. Jankowskiego w Częstochowie

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pogrzeb ś. p. Bogumiła Folanda : Podług fotografii E. Troczewskiego

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Foland, Bogumił (1836-1895) , Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Warszawa - plac Teatra

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Grób ś. p. Bogumiła Folanda [na cmentarzu kalwińskim w Warszawie]

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Foland, Bogumił (1836-1895) , Warszawa - Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mira Heller

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Śpiewacy polscy - 19 w. , Heller, Mira (ca 1866- ca 1920)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Adela Kirchnerowa

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Kirchner, Adela (1864-1893) , Pisarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Józef Bliziński

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Dramaturdzy polscy , Wędrowiec , Bliziński, Józef (1827-1893) , Pisarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pogorzelisko fabryki Bevensego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Klęski elementarne , Warszawa - ulica Czerniakowska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z pola Mokotowskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Warszawa - 19 w. , Warszawa - sport - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Album i "Lada" ofiarowane Generałowi S. Starynkiewiczowi przez cechy warszawskie

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Starynkevič, Sokrat Ivanovič (1820-1902) , Cechy (rzem.)

Find similar objects  |  Add to bibliography