polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot., Startowanie biegu międzynarodowego [cyklistów na Dynasach] : Według fotografii St. Bogackiego fotografa cyklistów
Found : 75
View:
1. 

Jazda na monocyklu p. Skrodzkiego : Według fotografii St. Bogackiego fotografa cyklistów

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: Warszawa - sport - organizacje - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Wędrowiec , Fotografia polska - 19 w. , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Start recordu cyklistów w Ołtarzewie : Fotografia St. Bogackiego : fotografa cyklistów warszaw.

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) , Warszawa - sport - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieci za szpitala Dzieciątka Jezus na letniej wycieczce : Podług fotografii St. Jankowskiego w Częstochowie

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Heindenreich : Köcher : dwaj pierwsi zwycięzcy w recordzie międzynarodowym cyklistów Warszawa-Kalisz-Warszawa : Fotografia St. Bogackiego [...]

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Wyścigi kolarskie , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) , Warszawa - sport - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Józef Bliziński : Podług fotogramu Juliusza Miena

Mien, Juliusz (1842-1905). Aut. wzoru

Keywords: 1801-1900 , Pisarze polscy - 19 w. , Warszawa , Dramaturdzy polscy , Wędrowiec , Bliziński, Józef (1827-1893) , Fotografia polska - 19 w. , Mien, Juliusz (1842-1905)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Wystawa metalowa w Warszawie] : Wystawa metalowa od strony ogrodu : Według fotografii St. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Warszawa - wystawy - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , Fotografia polska - 19 w. , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przyszły gmach Tow. Zach. Sztuk Pięknych podług planu budowniczego Stefana Szyllera : Fotogr. E. Troczewskiego

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa ; 1860-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tablica pamiątkowa dla ś. p. D-ra prof. Tytusa Chałubińskiego : wmurowana w kościele Wszystkich ŚŚ. w Warszawie

Keywords: 1801-1900 , Chałubiński, Tytus (1820-1889) , Warszawa , Wędrowiec , Warszawa - kościół Wszystkich Świętych , Fotografia polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konkurs rybacki urządzony w sadzawce na Dynasach : fotogr. S. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Warszawa - ulica Dynasy , Warszawa - sport - 19 w. , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z pola Mokotowskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Warszawa - 19 w. , Warszawa - sport - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Ołtarz w kaplicy Pana Jezusa w kościele Św. Jana w Warszawie : Podług fotografii St. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: Portrety - Polska - 19 w. , Fotografia polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , 1801-1900 , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) , Warszawa - katedra św. Jana - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gmach panoramy Tatr w ogrodzie na Dynasach : Fotogr. S. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , warszawa , panorama malarska , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) , Warszawa - wystawy - 19 w. , Warszawa - ulica Dynasy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Współpracownicy "Niwy" : [...]

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Wędrowiec , Niwa , Olendzki, Władysław (1841-1894) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Chełmicki, Zygmunt (1851-1922) , Sumiński, Zygmunt (1845-1885) , Zaleski, Antoni (1858-1895) , Jeske-Choiński, Teodor (1854-1920) , Godlewski, Mścisław (1846-1908) , Rembowski, Aleksander (1847-1906) , Ostrowski, Stanisław (1846-1908) , Donimirski, Antoni (1846-1912) , Godlewski, Stefan (1853-1929)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Prezbyteryum kościoła katedralnego Ś-go Jana w Warszawie : Fotografia St. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) , Warszawa - katedra św. Jana - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Stalle w prezbyteryum kościoła Ś-go Jana w Warszawie : Fotografia St. Bogackiego

Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot.

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Warszawa - katedra św. Jana - 19 w. , Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930)

Find similar objects  |  Add to bibliography