polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy. Sprawozdanie za rok operacyjny
Found : 27
View:
1. 

Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy. Sprawozdanie za rok operacyjny 1930/31 od 1 IV 1930 r. do 31 III 1931 r.

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Zarząd Tramwajów i Autobusów Miasta Stołecznego Warszawy , Samorząd miejski , Sprawozdania , Autobusy , Komunikacja miejska , Gospodarka komunalna , Tramwaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy. Sprawozdanie za 1932/33 rok budżetowy

Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Zarząd Tramwajów i Autobusów Miasta Stołecznego Warszawy , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Samorząd miejski , Sprawozdania , Autobusy , Komunikacja miejska , Gospodarka komunalna , Tramwaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zarys historyczny i opis techniczny tramwajów miejskich i autobusów m. st. Warszawy : dla upamiętnienia 25-lecia tramwajów elektrycznych w Warszawie : 1908-1933

Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie

Keywords: Warszawa - komunikacja - 1901-1939 r. , Autobusy , Gospodarka komunalna , Komunikacja miejska , Księgi pamiątkowe , Tramwaje , Tramwaje elektryczne , Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tramwaje i Autobusy

[Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy]

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy , Komunikacja miejska , Przedsiębiorstwa komunalne , Przedsiębiorstwo Miejskie "Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy" , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie Rachunkowe Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie , Warszawa - 1918-1939 r. , Tymczasowy Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie , Finanse , Sprawozdania , Samorząd miejski , Administracja

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zagadnienia gospodarki samorządu Warszawy : wydane z zasiłku Zarządu Miejskiego w M. Stoł. Warszawie

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Samorząd miejski , Gospodarka komunalna , Administracja , Komunikacja , Infrastruktura , Urbanistyka , Nieruchomości

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przemówienie Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego wygłoszone na 38 posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 1938 roku

Starzyński, Stefan (1893-1939)

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Tymczasowa Rada Miejska , 1938 r. , Mowy , Sprawozdania , Administracja , Samorząd miejski , Budżety miejskie , Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy , Gospodarka komunalna , Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie , Starzyński, Stefan (1893-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przemówienie Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego wygłoszone na 27 posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 1936 roku

Starzyński, Stefan (1893-1939)

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Tymczasowa Rada Miejska , 1936 r. , Mowy , Sprawozdania , Administracja , Samorząd miejski , Budżety miejskie , Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy , Gospodarka komunalna , Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie , Starzyński, Stefan (1893-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przemówienie Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego wygłoszone na 16 posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 1936 roku

Starzyński, Stefan (1893-1939)

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Tymczasowa Rada Miejska , 1936 r. , Mowy , Sprawozdania , Administracja , Samorząd miejski , Budżety miejskie , Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy , Gospodarka komunalna , Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie , Starzyński, Stefan (1893-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie Magistratu m. stoł. Warszawy

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawa - 1914-1918 r. , Samorząd miejski , Administracja , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.stoł. Warszawy za rok

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawa - 1914-1918 r. , 1916 r. , Samorząd miejski , Administracja , Sprawozdania , Budżety miejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawozdanie Rachunkowe ...

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Magistrat Miasta Warszawy , Samorząd miejski Polska 1918-1939 r. , Warszawa administracja 1918-1939 r. , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie Wydziału IX Oświaty i Kultury Magistratu M. St. Warszawy

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział IX Oświaty i Kultury , Warszawa - 1918-1939 r. , 1923/1924 r. , Sprawozdania , Szkolnictwo , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zagadnienia gospodarki samorządu Warszawy : wydane z zasiłku Zarządu Miejskiego w M. Stoł. Warszawie. Tom 1

Keywords: Warszawa - 1918-1939 r. , Komunikacja , Urbanistyka , Nieruchomości , Gospodarka komunalna , Infrastruktura , Samorząd miejski , Administracja

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Instrukcja dla pracowników służby ruchu tramwajów i autobusów m.st. Warszawy

Keywords: Komunikacja autobusowa - Polska - 1918-1939 r. , Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy , Instrukcje , Warszawa - komunikacja - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography