polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Stanisław Witkiewicz
Found : 266
View:
1. 

St. Witkiewicz: Dziwny człowiek. Lwów 1903.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W. Jankowski: Zapomniany poeta (z powodu niemieckiego wydania wyboru dzieł Cypriana Norwida). „Ateneum Polskie” 1908, t. 3.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Egipskie norwidiana. Z rękopisów M. Geniusza Ogłosił T. Smoleński.„Ateneum Polskie” 1908, t. 2, nr 1.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Norwid na scenie. „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 38.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

„Maski” 1918, z. 32, s. 623; 629.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

„Maski” 1918, z. 33, s. 643; 644.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

„Maski” 1918, z. 28, s. 547.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

„Maski” 1918, z. 29, s. 563; 571.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

„Czas” 1906, nr 138, s. 3

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

A.E. Balicki: Cyprian Kamil Norwid. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum III w Krakowieza rok szkolny 1908. Kraków 1908.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , wystawa , Norwid , Młoda Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

C. Jellenta: Cyprian Norwid. Szkic syntezy. Kraków 1909.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

C.K. Norwid: Skała-Bolmirowej. Poemat Słowieński – zdawałoby się, iż ze wtórej połowy VII-stolecia nowo odkryty. Datowany 1875. Z papierów M. Geniusza ogłosił T. Smoleński pt. Skała-Lumirowej w artykule Egipskie norwidiana. „Ateneum Polskie” 1908, t. 2, nr 1.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

C.K. Norwid: Czułość. „Chimera” 1904, t. 7, z. 19.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

C.K. Norwid: Żeby to dłutem arcydzieło… Z autografu w zbiorach Towarzystwa Numizmatycznego ogłosił F. Kopera.„Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 1897, t. 3, nr 4.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

C.K. Norwid: Aerumnarum plenus. „Gazeta Lwowska” 1908, nr 296.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography