polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Found : 285
View:
1. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 4, 1925/1926

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1, 1920/21 cz. 1

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: podział administracyjny , Rocznik statystyczny , Polska , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1, 1920/22 cz. 2

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: rocznik statystyczny , Polska , rolnictwo , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , wybory do Sejmu , wybory do Senatu , historia Polski 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 6, 1928

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 8, 1930

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , Polska , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 5, 1927

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , warunki społeczno-ekonomiczne , demografia , sytuacja gospodarcza w Polsce , Polska , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 7, 1929

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rocznik Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , Polska , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 3, 1924

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 2, 1923

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystycznyżycie kulturalne , Polska , demografia , sytuacja gospodarcza w Polsce , warunki społeczno-ekonomiczne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rzeczpospolita Polska : atlas statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Polska , dane statystyczne , atlas

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Statystyka przedsiębiorstw handlowych w Polsce 1932

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: przedsiębiorstwo handlowe , dane statystyczne , sytuacja gospodarcza w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1918-1968

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: bibliografia , wydawnictwo statystyczne , Główny Urząd Statystyczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku : Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe : m.st. Warszawa

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: statystyka , historia Polski 1918-1939 , spis zasobów mieszkaniowych , demografia , spis powszechny , Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography