polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Rocznik Statystyczny
Found : 275
View:
1. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 4, 1925/1926

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 3, 1924

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1, 1920/21 cz. 1

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: podział administracyjny , Rocznik statystyczny , Polska , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mały Rocznik Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , Polska , demografia , sytuacja gospodarcza w Polsce , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rocznik statystyczny. R. 15, 1955

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Polska , sytuacja gospodarcza w Polsce , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , Rocznik statystyczny , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rocznik statystyczny. R. 14, 1950

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Polska , sytuacja gospodarcza w Polsce , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , Rocznik statystyczny , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rocznik statystyczny. R. 13, 1949

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Polska , sytuacja gospodarcza w Polsce , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , Rocznik statystyczny , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 2, 1923

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystycznyżycie kulturalne , Polska , demografia , sytuacja gospodarcza w Polsce , warunki społeczno-ekonomiczne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 6, 1928

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 8, 1930

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , Polska , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 5, 1927

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , warunki społeczno-ekonomiczne , demografia , sytuacja gospodarcza w Polsce , Polska , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 7, 1929

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Rocznik statystyczny , demografia , Polska , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , życie kulturalne , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rocznik statystyczny. R. 12, 1948

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: Polska , sytuacja gospodarcza w Polsce , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , Rocznik statystyczny , administracja publiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rocznik statystyczny. R. 11, 1947

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , życie kulturalne , Rocznik statystyczny , administracja publiczna , sytuacja gospodarcza w Polsce , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1, 1920/22 cz. 2

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

Keywords: rocznik statystyczny , Polska , rolnictwo , warunki społeczno-ekonomiczne , sytuacja gospodarcza w Polsce , wybory do Sejmu , wybory do Senatu , historia Polski 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography