polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie
Found : 23
View:
1. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 5Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 5, 1894

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , Oświata , szkolnictwo publiczne , uczeń , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie 1923-1925. T. 16

Miejskie Biuro Statystyczne

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie 1910 i 1911. T. 14

Miejskie Biuro Statystyczne

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie 1912-1922. T. 15

Miejskie Biuro Statystyczne

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , warunki społeczno-ekonomiczne , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 10, cz. 1, 1905

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , transport kolejowy , poczta i telekomunikacja , religia , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 6

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , zatrudnienie , kwalifikacje zawodowe , szkolnictwo , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 9, Sprawozdanie z czynności Miejskiego Biura Pośrednictwa Pracy

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , pośrednictwo pracy , bezrobocie , poszukiwanie pracy , zatrudnienie , pomoc na rzecz zatrudnienia , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 3

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , szkolnictwo podstawowe , język naturalny , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 4, 1894

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwówa , warunki mieszkaniowe , polityka mieszkaniowa , polityka budowlana , statystyka mieszkaniowa , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. T. 10, cz. 2

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , pośrednictwo pracy , bezrobocie , poszukiwanie pracy , zatrudnienie , pomoc na rzecz zatrudnienia , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. R. 2

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , Stowarzyszenie Gimnastyczne Sokół , konsumpcja , szkolnictwo publiczne , finanse publiczne , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pochodzenie ludności m. Lwowa : (według danych Miejskiego Biura Statystycznego i ewidencji ludności z 1931 roku bez wojska skoszarowanego i służby bezpieczeństwa)

Miejskie Biuro Statystyczne

Keywords: Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina) , Lwów , demografia , zatrudnienie , siła robocza , struktura zatrudnienia , dane statystyczne , historyczny aspekt , Dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. R. 1, 1874

Keywords: Dane statystyczne , Czasopisma statystyczne polskie , Lwów (Ukraina)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Królestwo Polskie pod względem statystycznym

Załęski, Witold (1836-1908)

Keywords: Królestwo Polskie , demografia , ruch naturalny ludności , produkcja roślinna , rolnictwo , produkcja zwierzęca , gospodarstwo rolne , górnictwo , produkcja górnicza , finanse publiczne , dane statystyczne , historyczny aspekt

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rocznik Polski : tablice statystyczne

Keywords: rocznik statystyczny , Królestwo Polskie , historia Polski , demografia , Oświata , warunki gospodarcze , warunki społeczne , dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography