polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa), ... Sprawozdanie Towarzystwa Przemysłowego "Kabel" Spółka Akcyjna za ... Rok
Found : 48
View:
1. 

VIII Sprawozdanie Towarzystwa Przemysłowego "Kabel" Spółka Akcyjna za 1928 Rok

Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości : czterdziesty pierwszy rok operacyjny i obrachunkowy. 1928

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy. Sprawozdanie Zarządu za Rok ...

Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy

Keywords: Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych (Warszawa) , Warszawa - organizacje - 1918-1939 r. , Pracownicy samorządowi organizacje Polska 1918-1939 r. , Związki zawodowe Polska 1918-1939 r. , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości za Rok 1932 : czterdziesty piąty rok operacyjny i obrachunkowy

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości za Rok 1931 : czterdziesty czwarty rok operacyjny i obrachunkowy

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości : czterdziesty trzeci rok operacyjny i obrachunkowy. 1930

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie Warszawskiego Akcyjnego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości : czterdziesty drugi rok operacyjny i obrachunkowy. 1929

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dzwon : czasopismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Solcu n/Wisłą

Keywords: Czasopisma szkolne polskie , Państwowe Seminarium Nauczycielskie , szkolnictwo i oświata , Czasopisma szkolne , Solec 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z Działalności Patronatu w Warszawie (Tow. Opieki nad Więźniami) i Jego Oddziałów na Prowincji za 1928/1929 rok

Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat"

Keywords: Sprawozdania , Więźniowie - opieka społeczna - Polska - 1918-1939 r. , Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" (Warszawa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Cyklistów w Warszawie za rok 1889

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Cyklistów , Warszawa - sport - organizacje - 19-20 w. , Kolarstwo - organizacje - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

XXX. Bilanz der Gesellschaft der Ostrowiecer Hochöfen und Werke für das Geschäftsjahr 1914/1915

Keywords: Sprawozdania , Hutnictwo - organizacje - Polska - 1918-1939 r. , Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z Działalności Patronatu w Warszawie (Towarzystwo Opieki nad Więźniami) w Warszawie za czas od 1. IV. 1937 r. do 1. IV. 1938 r.

Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat"

Keywords: Sprawozdania , Więźniowie - opieka społeczna - Polska - 1918-1939 r. , Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" (Warszawa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości Spółka Akcyjna za Rok 1937

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości Spółka Akcyjna za Rok 1936 : czterdziesty dziewiąty rok operacyjny i obrachunkowy

Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości

Keywords: Sprawozdania , Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości , Kasy zapomogowo-pożyczkowe - Polska - 1918-1939 r. , Warszawa - banki - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie. Sprawozdanie i Bilans za Okres Rachunkowy : od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1927 roku

Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie

Keywords: Sprawozdania , Przemysł maszyn rolniczych Polska 1918-1939 r. , Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych

Find similar objects  |  Add to bibliography