polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Biuletyn Nauczycielski : organ Oddzialu Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie
Found : 10
View:
1. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 1 1938 nr 1 (maj)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1939 nr 5 (styczeń)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 1 1938 nr 2 (czerwiec)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1939 nr 6 (luty)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1939 nr 7 (marzec)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1938 nr 1-2 (październik)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1939 nr 8 (kwiecień)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1938 nr 3 (listopad)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1939 nr 9 (maj)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Biuletyn Nauczycielski : organ Oddziału Powiatowego Zw.[iązku] N.[auczycielstwa] P.[olskiego] w Stanisławowie R. 2 1938 nr 4 (grudzień)

Keywords: Czasopisma pedagogiczne polskie , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Kresy , Związek Nauczycielstwa Polskiego , Stanisławów

Find similar objects  |  Add to bibliography