polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Młody Krajoznawca : kwartalnik Koła Krajoznawcz[ego] im. Jana Potockiego Uczniów Państw[owego] Gimn[azjum] II [Drugiego] w Stanisławowie
Found : 3
View:
1. 

Młody Krajoznawca : kwartalnik Koła Krajoznawcz[ego] im. Jana Potockiego Uczniów Państw[owego] Gimn[azjum] II [Drugiego] w Stanisławowie. R. 1, 1937 nr 1 (styczeń-luty-marzec)

Keywords: Czasopisma szkolne polskie , Szkolnictwo ogólnokształcące - Polska - 1918-1939 r. , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Czasopisma turystyczne polskie , II Państwowe Gimnazjum (Stanisławów). Koło Krajoznawcze im. Jana Potockiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Młody Krajoznawca : kwartalnik Koła Krajoznawcz[ego] im. Jana Potockiego Uczniów Państw[owego] Gimn[azjum] II [Drugiego] w Stanisławowie. R. 1, 1937 nr 2-3 (kwiecień-wrzesień)

Keywords: Czasopisma szkolne polskie , Szkolnictwo ogólnokształcące - Polska - 1918-1939 r. , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Czasopisma turystyczne polskie , II Państwowe Gimnazjum (Stanisławów). Koło Krajoznawcze im. Jana Potockiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Młody Krajoznawca : kwartalnik Koła Krajoznawcz[ego] im. Jana Potockiego Uczniów Państw[owego] Gimn[azjum] II [Drugiego] w Stanisławowie. R. 1, 1939 nr 3 i 4 (czerwiec)

Keywords: Czasopisma szkolne polskie , Szkolnictwo ogólnokształcące - Polska - 1918-1939 r. , Iwano-Frankiwsk (Ukraina) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Czasopisma turystyczne polskie , II Państwowe Gimnazjum (Stanisławów). Koło Krajoznawcze im. Jana Potockiego

Find similar objects  |  Add to bibliography