polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
Found : 240
View:
1. 

Handlarze uliczni Warszawscy

Rutkowski, R. Ryt.

Keywords: Grafika polska 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , handel , Tygodnik Ilustrowany , Handel - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Linochód

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Linochód , Pillati, [Ksawery] (1843-1902)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Towarzystwo Bibljoteki Publicznej w Warszawie

Okuń, Edward (1872-1945)

Keywords: Ekslibrisy polskie - 20 w. , Grafika polska - 20 w. , Cynkotypia , Okuń, Edward (1872-1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Katalog dzieł malarstwa polskiego

Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa)

Keywords: katalog wystawy , wystawy , Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) , malarstwo , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Targ na Maryensztadzie : St. Masłowski

Keywords: 1901-2000 , Warszawa - Mariensztat , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Aniela Aszpergerowa : około r. 1855

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Aszperger, Aniela (1815-1902) , Aktorzy polscy - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przytomny lokaj : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Płomienna Północ : podróż po Afryce północnej : Marokko

Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945)

Keywords: Afryka Północna - 1918-1939 r. , Literatura podróżnicza polska - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego

Bukowski, Jan (1873-1943)

Keywords: Ekslibrisy polskie - 20 w. , Grafika polska - 20 w. , Bukowski, Jan (1873-1943) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego

Bukowski, Jan (1873-1943)

Keywords: Ekslibrisy polskie - 20 w. , Grafika polska - 20 w. , Bukowski, Jan (1873-1943) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Choroba] : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Humor rysunkowy polski - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Księgozbiór im. Maurycego Manna

Łopieński, Ignacy (1865-1941)

Keywords: Drzeworyt , Ekslibrisy polskie - 20 w. , Łopieński Ignacy (1865-1941) , Mann, Maurycy (1880-1932) , Grafika polska - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Księgozbiór im. Maurycego Manna

Łopieński, Ignacy (1865-1941)

Keywords: Drzeworyt , Ekslibrisy polskie - 20 w. , Łopieński Ignacy (1865-1941) , Mann, Maurycy (1880-1932) , Grafika polska - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Księgozbiór im. Maurycego Manna

Łopieński, Ignacy (1865-1941)

Keywords: Drzeworyt , Ekslibrisy polskie - 20 w. , Łopieński Ignacy (1865-1941) , Mann, Maurycy (1880-1932) , Grafika polska - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Księgozbiór im. Maurycego Manna

Łopieński, Ignacy (1865-1941)

Keywords: Drzeworyt , Ekslibrisy polskie - 20 w. , Łopieński Ignacy (1865-1941) , Mann, Maurycy (1880-1932) , Grafika polska - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography