polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Przemysł i rzemiosło
Found : 287
View:
1. 

Drobny przemysł warszawski : Kowal : Rys. K. Pillati : Ryt. K. Pomian.[owski]

Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt.

Keywords: Rzemiosło - Polska - 19 w. , Drzeworyt , Warszawa , Kłosy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Drobny przemysł w Warszawie : Kołodziej : Rys. K. Pillati : Ryt. A. Malinowski

Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Drzeworyt , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Rzemiosło - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dokładny Przewodnik Firm Chrześcijańskich M. Wilna oraz Hurtowni w Polsce : przemysł, handel, rzemiosło : z dodaniem spisu ulic, władz i urzędów m. Wilna, taryfy pocztowej, rozkładu jazdy pociągów i autobusów oraz planu m. Wilna

Keywords: Wilno (Litwa) - przemysł - 1918-1939 r. , Wilno (Litwa) - handel i usługi - 1918-1939 r. , Wilno (Litwa) - organizacje gospodarcze - 1918-1939 r. , Wilno (Litwa) - rzemiosło - 1918-1939 r. , Informator , Spis

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nasz przemysł : Fabryka posadzek i inych wyrobów stolarskich [ul. Czerniakowska]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Przemysł drzewny , Warszawa - przemysł - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ludzie zasłużeni na polu przemysłu, rękodzieł i wynalazków : M. Czepiński, J. Simmler, L. Spiess, L. Szwede, Al. Temler, K. Temler

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Przemysł - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Rzemiosło - Polska - 19 w. , Portrety - Polska -19 w. , Czepiński, Michał (1798-1886) , Simmler, Jakub (1822-1877) , Spiess, Ludwik (1819-1896) , Szwede, Ludwik (1816-1901) , Temler, Karol (1823–1906) , Temler Aleksander (1825–1917)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Józef Juszczyk

Keywords: 1801-1900 , 1901-2000 , Warszawa , Biesiada Literacka , Juszczyk, Józef , Krawcy warszawscy w XIX w. , Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności , Cechy rzemieślnicze , Warszawa - przemysł - 19 w. , Juszczyk, Józef (1839-1919) , Fotografia polska - 19-20 w. , Rzemiosło - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przemysł krajowy : Odstawa wagonów z fabryki Lilpop'a i Rau'a do stacyi drogi żelaznej Warszawsko-Petersburgskiej : Aleja Jerozolimska

Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Drzeworyt , Warszawa - przemysł - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nasz przemysł : Fabryka szczotkarska Aleksandra Feista, w Warszawie

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Fabryka szczotek i pędzli A. Feist , Warszawa - przemysł - 19 w. , Feist, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Trzecia Miejska Szkoła Rękodzielnicza Żeńska w Warszawie

Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy

Keywords: Rzemiosło , Polska - 1918-1939 , szkolnictwo i oświata , rzemiosło , Szkolnictwo , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Cech szewców] : Chorągiew czeladzi

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Rzemiosło - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Cech zegarmistrzowski] : Lada majstrów

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cechy rzemieślnicze , Rzemiosło - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Cech szklarski] : Chorągiew majstrów

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Rzemiosło - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szkoła Rzemieślników Warszawskich

Polska Macierz Szkolna

Keywords: Warszawa - szkolnictwo , Warszawa - rzemiosło - 1901-1914 r. , rzemiosło , szkolnictwo zawodowe w Warszawie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ukazatel' varšavskoj vystawvki manufakturnych" izdelij i proizvedenij zemledelija = Przewodnik wystawy wyrobów rękodzielniczych i płodów rolniczych w Warszawie

Keywords: wystawy , katalog wystawy , sztuka zdobnicza , rzemiosło , rolnictwo , przemysł rolno-spożywczy , Polska , Rosja

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wystawa przemysłu metalowego, elektrotechnicznego i radiowego w r. 1936

Keywords: Przemysł elektrotechniczny - Polska - 1918-1939 , Przemysł metalowy - Polska - 1918-1939 , Radiotechnika - przemysł - Polska - 1918-1939 , Warszawa - wystawy - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography