polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Instytucje i towarzystwa naukowe
Found : 46
View:
1. 

[Dziesięciolecie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego] : założyciel towarzystwa wioślarskiego : D-r. Henryk Stankiewicz

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , Lekarze - Polska - 19 w. , Stankiewicz, Henryk (1846-1888) , Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Dziesięciolecie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego] : K. Matecki : teraźniejszy viceprezes Towarzystwa W.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie , Warszawa - sport - organizacje - 19 w. , Matecki, Kazimierz (1855-1913) , Inżynierowie - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Warsztaty naukowe Szkoły Technicznej przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej : w Warszawie

J. K. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Strop sali ogólnego zebrania w Towarzystwie Kredytowym m. Warszawy (obrazy narożne)

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Instytucje finansowe , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Gerson, Wojciech (1831-1901)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Chcę Poznać Wszystko : dwutygodnik popularno-naukowy

Keywords: Czasopisma popularno-naukowe polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Palenie listów zastawnych Towarzystwa Kred. Ziem.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dr. Drzewiecki : inicyator towarzystwa homeopatycznego

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Drzewiecki, Józef (1860-1907) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gmach Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Drzeworyt , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Warszawa - ulica Kredytowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przepisy obowiązujące w miernictwie. Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar. 1922 nr 68 (4,165). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1921 r. o zniżeniu opłat za legalizowanie narzędzi mierniczych, zgłaszanych przez wytwórców do ponowienia pierwszej legalizacji oraz przez instytucje dobroczynne i kulturalno-społeczne.

Keywords: Przepisy miernicze , Miernictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rocznik Koła Naukowego Techniki Wojskowej Studentów Politechniki Warszawskiej. 1938 (marzec)

Keywords: Politechnika Warszawska , Czasopisma studenckie polskie , Warszawa (woj. mazowieckie) - szkolnictwo wyższe - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rocznik Koła Naukowego Techniki Wojskowej Studentów Politechniki Warszawskiej

Keywords: Politechnika Warszawska , Warszawa (woj. mazowieckie) - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 , Czasopisma studenckie polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku. T. 2, 1930/1931

Keywords: Czasopisma naukowe polskie , Płock (woj. mazowieckie) - nauka , Nauka , Towarzystwo Naukowe (Płock) , Płock (woj. mazowieckie) – nauka , Nauka - organizacje - Polska - 1918-1939 r. - czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku. T. 1, 1929

Keywords: Czasopisma naukowe polskie , Płock (woj. mazowieckie) - nauka , Nauka , Towarzystwo Naukowe (Płock) , Płock (woj. mazowieckie) – nauka , Nauka - organizacje - Polska - 1918-1939 r. - czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Eugeniusz Słubicki

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , Działacze Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Słubicki, Eugeniusz (1798-1876)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Dziesięciolecie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego] : Wioślarz w kajaku

Keywords: 1801-1900 , Perdzyński, Jan (1869-1902) , Wędrowiec , Warszawa , Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie , Warszawa - sport - organizacje - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography