polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Szkolnictwo
Found : 4144
View:
1. 

Trzecia Miejska Szkoła Rękodzielnicza Żeńska w Warszawie

Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy

Keywords: Rzemiosło , Polska - 1918-1939 , szkolnictwo i oświata , rzemiosło , Szkolnictwo , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Akademia Medyko-Chirurgiczna w Warszawie

Roeber, F. H. Ryt.

Keywords: Grafika polska 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Medycyna - szkolnictwo wyższe - Polska , Warszawa - szkolnictwo wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dom Instytutu Muzycznego w Warszawie

Keywords: Grafika polska 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Instytut Muzyczny (Warszawa) , Szkolnictwo muzyczne - publicystyka - historia - Polska - 19 w. , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szkoła Rzemiosł przy ulicy Składowej w Warszawie : Ślusarnia

Keywords: 1801-1900 , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkoła Rzemiosł przy ulicy Składowej w Warszawie : Stolarnia

Keywords: 1801-1900 , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szkoła Rzemiosł przy ulicy Składowej w Warszawie : Kuźnia

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jan Pankiewicz

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Pankiewicz, Jan , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w. , Pankiewicz, Jan (1816-1899)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Józefa Kamocka

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Kamocka, Józefa , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ks. Stanisław Konarski

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Konarski, Stanisław (1700-1773) , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 18-19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Warsztaty naukowe Szkoły Technicznej przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej : w Warszawie

J. K. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W Towarzystwie Muzycznym. Lekcja śpiewu pod kierunkiem Zygmunta Noskowskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , biesiada literacka , szkolnictwo artystyczne , Szkolnictwo i oświata , Pillati, [Ksawery] (1843-1902)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Byłe gimnazyum realne, dzisiejszy uniwersytet

Keywords: Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w. , Uniwersytet Warszawski - 19 w. , Biesiada Literacka , Warszawa , Gimazjum Realne w Warszawie , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Marymont [Instytut Agronomiczny]

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Marymont , Przyjaciel Dzieci. Pismo tygodniowe , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 19 w. , Rolnictwo - szkolnictwo wyższe - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Realniacy

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 19 w. , Biesiada Literacka , Warszawa , Gimnazjum Realne w Warszawie , Uczniowie - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej w Warszawie, ul. Królewska nr 23

Keywords: Handel - szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r. , Szkolnictwo zawodowe - Polska - 1901-1939 r. , Spółdzielczość , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography