polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Cmentarze
Found : 185
View:
1. 

Le Caire : La cimetière

Keywords: Cmentarze - Kair , Kair (Egipt) , pocztówka , Kair , widoki , cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Damas Cimetiére du Meidan : Court de la grande Mosquée

Keywords: Trybunał Wielkiego Meczetu , Cmentarze - Damaszek , Damaszek , Trybunał Wielkiego Meczetu , cmentarze , pocztówka , widoki , Damaszek (Syria)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Cimetière du Meidan, ou les membres de la famille de Mohammed sont entérres

Keywords: Damaszek (Syria) , Cmentarze - Damaszek , Damaszek , cmentarze , pocztówka , groby , Groby

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kościoł stary zdawnemi katakumbami w roku 1852 [na dawnym cmentarzu świętokrzyskim]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Koszyki w Warszawie , Cmentarz świętokrzyski , Warszawa - cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tablica grobowa Ankwicza

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cmentarz świętokrzyski , Ankwicz, Józef (17?-1794) , Targowiczanie straceni w Warszawie , Warszawa - cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Grób Stanisława Moniuszki na Powązkach pod Warszawą

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , warszawa , Drzeworyt , Cmentarze - Polska - 19-20 w. , Warszawa - Cmentarz Powązkowski , Moniuszko, Stanisław (1819-1872)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pomnik pastora Leopolda Marcina Otto na cmentarzu [...] : Podług fotogr. Karolego i Puscha : Ryt. A. Malinowski

Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt.

Keywords: Warszawa - cmentarze , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , Otto, Leopold (1819-1882)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stary Kościoł z 1844 r. [na dawnym cmentarzu świętokrzyskim]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Cmentarz świętokrzyski , Koszyki w Warszawie , Warszawa - cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Cmentarz muzułmański kaukaski : Nagrobki Kielińskich i Buczackiego]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cmentarz muzułmański przy ul. Młynarskiej , Ryszkiewicz, Józef (1853-1925) , Warszawa - cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Cmentarz muzułmański tatarski]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cmentarz muzułmański przy ul. Tatarskiej , Ryszkiewicz, Józef (1853-1925) , Warszawa - cmentarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pogrzebanie kości na dawnym cmentarzu ks. Reformatów w Warszawie

Delahaye. Edward , Rober. Ryt.

Keywords: Grafika polska 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cmentarze w Warszawie , Warszawa - Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Grób Stanisława Moniuszki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , groby , Ejsmond, Józef (1862-1937) , Warszawa -- Cmentarz Powązkowski , Cmentarze -- Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dawny cmentarz na Koszykach w Warszawie

Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Cmentarze - Warszawa - historia , Jarmużyński, Józef (1858-1936)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Cmentarz poległych pod Osowem

A.P.

Keywords: Wojna polsko-bolszewicka , Wojna polsko-sowiecka , cmentarze , Ossów

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Plan Powązek

Keywords: Powązki , Cmentarz Powązkowzki , Cmentarze w Warszawie , Cmentarze warszawskie , Plan cmentarza

Find similar objects  |  Add to bibliography