polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Rzeźby Wita Stwosza w ołtarzu Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w kościele Świętego Marcina, w Warszawie
Found : 127
View:
1. 

Kaplica Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, w kościele Świętego Marcina przy ul. Piwnej

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Biesiada Literacka , Kościół św. Marcina przy ulicy Piwnej , Kościoły i kaplice - Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Współpracownicy "Niwy" : Mścisław Godlewski [...]

Keywords: 1801-1900 , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Warszawa , Wędrowiec , Niwa , Grafika polska - 19 w. , Godlewski, Mścisław (1846-1908)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[Antoni Bądzkiewicz]

P.B. Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Literaci polscy XIX wieku , Bądzkiewicz, Antoni (1831-1893) , Pedagodzy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pogorzelisko fabryki Bevensego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Klęski elementarne , Warszawa - ulica Czerniakowska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mira Heller

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Śpiewacy polscy - 19 w. , Heller, Mira (ca 1866- ca 1920)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Adela Kirchnerowa

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Kirchner, Adela (1864-1893) , Pisarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Józef Bliziński

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Dramaturdzy polscy , Wędrowiec , Bliziński, Józef (1827-1893) , Pisarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowy plan ogrodu Krasińskich : wykonany przez p. Szaniora

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Ogród Krasińskich w Warszawie , Szanior, Franciszek (1853-1945) , Ogrodnictwo -- Polska -- 19 w. , Parki i ogrody - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z pola Mokotowskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Warszawa - 19 w. , Warszawa - sport - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wacław Holewiński

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Szkoła Główna w Warszawie , Nicz, Edward (1851-1916) , Holewiński, Wacław (1844-1893) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Współpracownicy "Niwy" : Mścisław Godlewski : [...] : Stanisław Ostrowski : [...]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Niwa , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Ostrowski, Stanisław (1846-1908) , Prawnicy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Współpracownicy "Niwy" : Mścisław Godlewski : [...] : Ks. Zygmunt Chełmicki : [...]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Niwa , Duchowieństwo katolickie - Polska - 19 w. , Chełmicki, Zygmunt (1851-1922) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Współpracownicy "Niwy" : Mścisław Godlewski : [...] : Antoni Donimirski : [...]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Niwa , Donimirski, Antoni (1846-1912) , Prawnicy - Polska - 19 w. , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Współpracownicy "Niwy" : Mścisław Godlewski : [...] : Stefan Godlewski : [...]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Niwa , Warszawa , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Godlewski, Stefan (1853-1929) , Prawnicy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Synagoga budująca się przy ulicy Tłomackie : w Warszawie

Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Synagogi - Polska - 19 w. , Gorazdowski, Edward (1843-1901) , Marconi, Leonard (1836-1899)

Find similar objects  |  Add to bibliography