polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
[Fabryka telegrafów]
Found : 8
View:
1. 

[Fabryka telegrafów p. Woroncowa-Weliaminowa] : Warstat budowy przyrządów telegraficznych

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Tygodnik Ilustrowany , Tygodnik Illustrowany , Telegraf w XIX w. , Marszałkowska róg Wspólnej , Woroncow-Weliaminow , Warszawa , Warszawa - przemysł - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Fabryka telegrafów p. Woroncowa-Weliaminowa] : Warstat budowy przyrządów telegraficznych

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Tygodnik Ilustrowany , Tygodnik Illustrowany , Telegraf w XIX w. , Marszałkowska róg Wspólnej , Woroncow-Weliaminow , Warszawa , Warszawa - przemysł - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[Fabryka telegrafów p. Woroncowa-Weliaminowa] : Warstat budowy wag dziesiętnych i setnych

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Tygodnik Ilustrowany , Tygodnik Illustrowany , Telegraf w XIX w. , Marszałkowska róg Wspólnej , Woroncow-Weliaminow , Warszawa , Warszawa - przemysł - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Fabryka telegrafów p. Woroncowa-Weliaminowa] : Widok zewnętrzny fabryki

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Tygodnik Ilustrowany , Tygodnik Illustrowany , Telegraf w XIX w. , Marszałkowska róg Wspólnej , Woroncow-Weliaminow , Warszawa , Warszawa - przemysł - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Fabryka telegrafów p. Woroncowa-Weliaminowa] : Kuźnia

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Tygodnik Ilustrowany , Tygodnik Illustrowany , Telegraf w XIX w. , Marszałkowska róg Wspólnej , Woroncow-Weliaminow , Warszawa , Warszawa - przemysł - 19 w. , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Jan Meller] - to samo w id 64563, nie będzie skanowany

Keywords: 1801-1900 , Meller, Jan (1824-1903) , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Muzycy polscy - 19-20 w. , Teatr Wielki - Opera Narodowa (Warszawa) - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W nocy : Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego

Keywords: Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Grafika polska - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , 1901-2000 , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tygodnik Illustrowany

Keywords: Czasopisma polskie - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography