polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Warszawski Szpital dla Dzieci [1894]
Found : 145
View:
1. 

Warszawski Szpital dla Dzieci : pawilon chorób wysypkowych

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Warszawski Szpital dla Dzieci : Sala chorób wewnętrznych dra Dudrewicza

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Warszawski Szpital dla Dzieci : sala chorób chirurgicznych dra Peszkego

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Warszawski Szpital dla Dzieci : ogólny widok szpitala

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Warszawski szpital dla dzieci : korytarz główny

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Warszawski szpital dla dzieci : apteka

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Warszawski Szpital dla Dzieci : wejście do kaplicy

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Warszawski szpital dla dzieci : sala operacyjna

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Warszawski szpital dla dzieci : kuchnia szpitalna

Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot.

Keywords: Troczewski, Edward (fl. 1880-1893) , Szpitale - Polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Szpitale dziecięce

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Leon Dudrewicz

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Garliński, Władysław (1864-1934) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Gliński, Ignacy , Stankiewicz, Władysław , Rabek, Ludwik , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Zaborowski, Ambroży , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Roman Jasiński

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Stankiewicz, Władysław , Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Garliński, Władysław (1864-1934) , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Rabek, Ludwik , Zaborowski, Ambroży , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Gliński, Ignacy , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Alfons Malinowski

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Stankiewicz, Władysław , Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Garliński, Władysław (1864-1934) , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Rabek, Ludwik , Zaborowski, Ambroży , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Gliński, Ignacy , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Józef Peszke

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Stankiewicz, Władysław , Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Garliński, Władysław (1864-1934) , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Rabek, Ludwik , Zaborowski, Ambroży , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Gliński, Ignacy , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Cezariusz Kubaszewski

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Stankiewicz, Władysław , Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Garliński, Władysław (1864-1934) , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Rabek, Ludwik , Zaborowski, Ambroży , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Gliński, Ignacy , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jubileusz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci : Ludwik Rabek

Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt.

Keywords: Stankiewicz, Władysław , Dudrewicz, Leon (1839-1905) , Warszawa , Tygodnik Ilustrowany , Warszawski Szpital dla Dzieci , Tygodnik Illustrowany , Garliński, Władysław (1864-1934) , Branicki, Ksawery (1864-1926) , Branicka, Anna (1863-1953) , Biegański, Aleksander (1846-1897) , Kubaszewski, Cezariusz (1858-1911) , Gruszecki, Konstanty , Kolnarski, Ludwik , Jasiński, Roman , Rabek, Ludwik , Zaborowski, Ambroży , Wrotnowska, Gabryela , Przybylski, Jan , Wysiekierska, Natalia , Mianowski, Wł. , Peszke, Józef , Sikorski, Antoni , Malinowski, Alfons , Gliński, Ignacy , Kępiński, Michał , Portrety - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Górski, Konstanty (1827-1901) , Potocka, Aleksandra (1818-1892) , Łoskoczyński, Józef (1857-1928)

Find similar objects  |  Add to bibliography