polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
[Choroba] : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]
Found : 528
View:
1. 

W restauracyi : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska -19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przytomny lokaj : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 19 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gadatliwy służący : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zawiązek na złotego młodzieńca : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nieporozumienie : Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Małżeństwo] : [Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wytrawny żebrak : Z teki humorystycznej Fr. Kostrzewskiego

Keywords: Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , 1901-2000

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

U szwaczki : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1801-1900 , 1901-2000 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 19 w. , Grafika polska - 20 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Krótka pamięć : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Filantropi : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1801-1900 , 1901-2000 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 20 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Za Wisłą : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Rady wujaszka] : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dla mody : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prosto z Paryża : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1801-1900 , 1901-2000 , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Grafika polska - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Młodzi : [Z teki humorystycznej Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1901-2000 , Grafika polska - 20 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography