polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Zakłady Wydawnictwa Kłosów
Found : 479
View:
1. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Zakłady Kłosów

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Sala maszyn

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Ekspedycja

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Kotłownia

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Drzeworytnia

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Pracownia Składaczy

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów : Biuro Zarządu

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zakłady Wydawnictwa Kłosów

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Drukarstwo - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ksiądz Biskup Naruszewicz : Rzeźba Oskara Sosnowskiego [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Antoszewicz w Drzew. "Kłosów"

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zakłady fabryczne Tworkowskiego w Warszawie : Rysował K. Pillati : Rytował S. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Drzeworyt , Warszawa - przemysł - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dawna Hypoteka przy b. Sądzie Apelacyjnym w Warszawie : Rys. K. Pillati : Ryt. S. Antoszewicz

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Drzeworyt , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Pillati, Ksawery (1843-1902) , Antoszewicz, Stanisław (1858-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wydawanie obiadów bezpłatnych dla robotników fabryki B. Hantkego : Rysował Fr. Kostrzewski

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Bernard Hantke , Drzeworyt , Warszawa - opieka społeczna - 19 w

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie : [...] :1 : Schody : Rysował K. Pillati : Rytował S. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Drzeworyt , Kłosy , Warszawa , Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zabawy dzieicęce w tattersalu : Rysował Wł. Zamarajew : rytował S. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"

Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Tatersal na Okólniku , Drzeworyt , Dziecko - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Chrystus Pan w grobie : Rzeźba [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Kościół pokarmelicki w Warszawie , Drzeworyt , Sosnowski, Oskar (1810-1886) , Warszawa - kościół św. Józefa Oblubieńca

Find similar objects  |  Add to bibliography