polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Nasze nowe typy: Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : [Alfons Bryzgalski ...] : [Cyryl Rębalski ...]
Found : 11
View:
1. 

Nasze nowe typy: Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : [Nicefor Blagowski ...] : [Dentysta nadworny ...]

Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Pomianowski, Kazimierz (fl. ca 1875-1890) , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Zatrudnienia kobiet : Dawniej : Dzisiaj

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877) , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nowy sąsiad : Podług akwarelli F. Kostrzewskiego : z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krolestwie Polskim

Krajewski, J. Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Straszny gość

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877) , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkic humorystyczny Franciszka Kostrzewskiego : Wstydliwa małżonka

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szkic humorystyczny Franciszka Kostrzewskiego : Po konsylium

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Polityka popularna

M. W. Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wianki

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Mucha Pismo Humorystyczne Illustrowane , Drzeworyt , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szkic humorystyczny Franciszka Kostrzewskiego : Starzy i młodzi

Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Straszna historya pana Kapistrana Kawalerkowskiego, co się długo nie chciał żenić : Szkice Franciszka Kostrzewskiego

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Mały rozjemca

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Antoszewicz, Stanisław (1858-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography