polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt., Pałac Komissyi Rządowej Sprawiedliwości w Warszawie
Found : 160
View:
1. 

Dr Polikarp Girsztowt

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Holewiński, Józef (1848-1917) , Drzeworyt , 1801-1900 , Lekarze - Polska - 19 w. , Girsztowt, Polikarp (1827-1877)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wacław Szymanowski

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Redaktorzy Naczelni Kuriera Warszawskiego , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Szymanowski, Wacław (1821-1886) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Warszawa : pałac Senatu : Sala główna : Rysował z natury L. Dymitrowicz

Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Warszawa - pałac Krasińskich , Dymitrowicz, Ludomir Franciszek (1844-1923) , Tylman z Gameren (1632-1706)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Warszawa : pałac Senatu : Rysował z natury L. Dymitrowicz

Krajewski, J. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Warszawa - pałac Krasińskich , Tylman z Gameren (1632-1706) , Dymitrowicz, Ludomir Franciszek (1844-1923)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Alfons Puchewicz : Podług fotogramu T. Chodźki

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Matematycy polscy , Grafika polska - 19 w. , Holewiński, Józef (1848-1917) , Portrety - Polska - 19 w. , Chodźko, Tyburcy (1840-1908) , Puchewicz, Alfons (1821-1882)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Warszawa : pałac Senatu : Przysionek : Rysował z natury L. Dymitrowicz

Krajewski, J. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Dymitrowicz, Ludomir Franciszek (1844-1923) , Warszawa - pałac Krasińskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Synagoga budująca się przy ulicy Tłomackie : w Warszawie

Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Synagogi - Polska - 19 w. , Gorazdowski, Edward (1843-1901) , Marconi, Leonard (1836-1899)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Józef Stefani

J. S. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Stefani, Józef (1800-1876) , Muzycy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dr. Ludwik Hirschfeld : Podług fotografii J. Mieczkowskiego

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , Żydzi polscy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Hirschfeld, Ludwik (1814-1876) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Warszawa : Wschody główne w pałacu Senatu : Rysował z natury L. Dymitrowicz

Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Gorazdowski, Edward (1843-1901) , Warszawa - pałac Krasińskich , Dymitrowicz, Ludomir Franciszek (1844-1923)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

I. J. Kraszewski

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Holewiński, Józef (1848-1917) , Drzeworyt , 1801-1900 , Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aloizy Żółkowski : Podług fot. J. Mieczkowskiego : Ryt. J. Holewiński

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Holewiński, Józef (1848-1917) , Żółkowski, Alojzy (1814-1889) , Aktorzy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Alexander Wejnert : Podług fotografii K. Brandla

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , warszawa , Drzeworyt , Portrety - Polska - 19 w. , Wejnert, Aleksander (1809-1879) , Holewiński, Józef (1848-1917) , Brandel, Konrad (1838-1920) , Historycy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dr Stanisław Janikowski : Podług fotogramu W. Rzewuskiego

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Holewiński, Józef (1848-1917) , Janikowski, Stanisław (1833-1881) , Lekarze - Polska - 19 w. , Rzewuski, Walery (1837-1888)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

A. E. Odyniec : Podług fotografii K. Brandla

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska -19 w. , Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) , Brandel, Konrad (1838-1920) , Poeci polscy - 19 w. , Holewiński, Józef (1848-1917)

Find similar objects  |  Add to bibliography