polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Zatrudnienia kobiet : Dawniej : Dzisiaj
Found : 43
View:
1. 

Nasze nowe typy: Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : [Nicefor Blagowski ...] : [Dentysta nadworny ...]

Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Pomianowski, Kazimierz (fl. ca 1875-1890) , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nasze nowe typy: Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : [Alfons Bryzgalski ...] : [Cyryl Rębalski ...]

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , 1801-1900 , Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Straszny gość

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877) , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nowy sąsiad : Podług akwarelli F. Kostrzewskiego : z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krolestwie Polskim

Krajewski, J. Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkic humorystyczny Franciszka Kostrzewskiego : Wstydliwa małżonka

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szkic humorystyczny Franciszka Kostrzewskiego : Po konsylium

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Mały rozjemca

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Antoszewicz, Stanisław (1858-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Straszna historya pana Kapistrana Kawalerkowskiego, co się długo nie chciał żenić : Szkice Franciszka Kostrzewskiego

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

A propos wojny

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dziś nie poznać pana po cholewach : [Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Co się mówi, a co się myśli : Szkice humorystyczne F. Kostrzewskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Po skończonej edukacyi za granicą : Kopia akwarelli Fr. Kostrzewskiego

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Humor rysunkowy polski - 19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Marymont : Instytut ospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa : Brama wjazdowa : Kaplica : Domek ogrodnika

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , Kłosy , Warszawa , 1801-1900 , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877) , Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (Marymont)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Synalek po powrocie z Paryża : [Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Kłosy , Humor rysunkowy polski - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dobroczyńcy i dobrobiercy, czyli wstydzący się zebrać : Szkice humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego : [Dziadku...]

Keywords: Drzeworyt , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Humor rysunkowy polski - 19 w. , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography