polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt, Wacław Holewiński
Found : 260
View:
1. 

Ludwik Zieliński

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Nicz, Edward (1851-1916) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Zieliński, Ludwik (1867-1895)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Antonina z Boguckich Piasecka]

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Piasecka Antoni (1857-1893) , Nicz, Edward (1851-1916) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Julian Wieniawski : Jordan

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Dramaturdzy polscy , Wieniawski, Julian (1834-1912) , Nicz, Edward (1851-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dr. Julian Ochorowicz

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Nicz, Edward (1851-1916) , Ochorowicz, Julian (1850-1917)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Antonina Szumowska

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Pianiści polscy , Nicz, Edward (1851-1916) , Muzycy polscy - 19 w. , Adamowska-Szumowska, Antonina (1868-1938)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Anna Bilińska

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Nicz, Edward (1851-1916) , Bilińska-Bohdanowicz, Anna (1854-1893) , Malarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jan Quattrini

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Nicz, Edward (1851-1916) , Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) , Dyrygenci polscy - 19 w. , Muzycy polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jego Ekscelencya ks. Wincenty Popiel : arcybiskup warszawski : Podług fotogramu M. Puscha : rytował Edward Nicz

Nicz, Edward (1851-1916). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Nicz, Edward (1851-1916) , Popiel, Wincenty (1825-1912) , Duchowieństwo katolickie - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Julian Heppen : 42-letni sekretarz Towarzystwa Dobroczynności

Keywords: Portrety - Polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , Nicz, Edward (1851-1916) , Heppen, Julian (1828-1898) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Eligiusz Maleszewski]

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Nicz, Edward (1851-1916) , Maleszewski, Eligiusz (1834-1893) , Fotografowie polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Karol Kucz

Nicz, Edward (1851-1916). Ryt.

Keywords: Nicz, Edward (1851-1916) , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , 1801-1900 , Kucz, Karol (1815-1892) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stanisław Łoza

Nicz, Edward (1851-1916). Ryt.

Keywords: Nicz, Edward (1851-1916) , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , czasopismo Tellus , 1801-1900 , Łoza, Stanisław (1863-1892) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Michał Wołowski

Nicz, Edward (1851-1916). Ryt.

Keywords: Nicz, Edward (1851-1916) , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , 1801-1900 , Wołowski, Michał (1851-1900) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Maryan Gawalewicz

Nicz, Edward (1851-1916). Ryt.

Keywords: Nicz, Edward (1851-1916) , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , 1801-1900 , Gawalewicz, Marian (1852-1910) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Pisarze polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ś. p. Maryan Aleksander Baraniecki

Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Wędrowiec , Warszawa , Baraniecki, Marian Aleksander (1848-1895) , Matematycy - Polska - 18-19 w. , Nicz, Edward (1851-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography