polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Palenie listów zastawnych Towarzystwa Kred. Ziem.
Found : 135
View:
1. 

Gmach Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Drzeworyt , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Warszawa - ulica Kredytowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kajetan Kalinowski : pierwszy Prezes Dyrekcyi głównej Towarzystwa Kredytowego ziemskiego w Królestwie Polskim

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Kalinowski, Kajetan (1773-1826)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie

Keywords: 1801-1900 , Warszawa - ulica Kredytowa , Wędrowiec , Warszawa , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie , Fotografia polska 19 w. , Marconi, Henryk (1792-1863) , Górecki, Józef (1803-1870)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Klatka schodowa w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Keywords: Fotografia polska 19 w. , Górecki, Józef (1803-1870) , Wędrowiec , Warszawa , Marconi, Henryk (1792-1863) , 1801-1900 , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ś. p. Bolesław Poraj Gołębowski [właśc. Gołembowski], nestor radców Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Warszawa - finanse - organizacje - 19 w. , Towarzystwa kredytowe , Warszawa , Biesiada Literacka , Gołembowski, Bolesław , 1801-1900 , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie za Rok 1937

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Keywords: Sprawozdania , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Towarzystwa kredytowe ziemskie - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Walne zebranie Towarzystwa Kredytowego Miejskiego]

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wędrowiec , Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zdanie Sprawy Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego : z czynności dokonanych w czasie od dnia 1 (13) Listopada 1889 r. , do dnia 1 (13) Maja 1890 r. t. j. za 2-ie półrocze rachunkowe 1889 roku

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Keywords: Sprawozdania , Towarzystwa kredytowe ziemskie - 19 w. , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie , Warszawa , Przyjaciel Dzieci. Pismo tygodniowe , Muzeum Etnograficzne , Marconi, Henryk , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Warszawa - sztuka - historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Gmach Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego] : Sala komitetowa

Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie , Golcz, Jadwiga (1866-1936)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Gmach Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego] : Sala Dyrekcyi Szczegółowej

Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot.

Keywords: 1801-1900 , Fotografia polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Ulica Kredytowa , Golcz, Jadwiga (1866-1936) , Towarzystwa kredytowe ziemskie - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie za rok sprawozdawczy 1927/1928 to jest za okres od dnia 1 listopada 1927 r. do dnia 31 października 1928 r. włącznie

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Keywords: Sprawozdania , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Towarzystwa kredytowe ziemskie - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie za rok sprawozdawczy 1926/1927 to jest za okres od dnia 1 listopada 1926 r. do dnia 31 października 1927 r. włącznie

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Keywords: Sprawozdania , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim , Towarzystwa kredytowe ziemskie - 1918-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Członkowie komitetu i dyrekcyi Tow. Kred. m. Warszawy : Grupa ofiarowana p. Aleksandrowi Temlerowi : [...] : Podług fotografii L. Kowalskiego

Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot.

Keywords: Fotografia polska - 19 w. , 1801-1900 , Wędrowiec , Warszawa , Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przepisy obowiązujące przy taksowaniu dóbr ziemskich w Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem Królestwa Polskiego : wyjątek z t. 4 Zbioru Praw i Przepisów Tow. Kred. Ziems.)

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

Keywords: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim - prawo , Grunt rolne - klasyfikacja - prawo - Polska , Grunt rolne - wycena - prawo - Polska , Zabór rosyjski - rolnictwo - prawo , Rolnictwo - prawo - Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography