polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Rocznik Koła Naukowego Techniki Wojskowej Studentów Politechniki Warszawskiej. 1938 (marzec)
Found : 12
View:
1. 

Rocznik Koła Naukowego Techniki Wojskowej Studentów Politechniki Warszawskiej

Keywords: Politechnika Warszawska , Warszawa (woj. mazowieckie) - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 , Czasopisma studenckie polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie Zarządu za Rok 1936/1937

Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 r. , Studenckie koła naukowe - Polska - 1918-1939 r. , Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie Zarządu za Rok Akademicki 1933/34

Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 r. , Studenckie koła naukowe - Polska - 1918-1939 r. , Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie Zarządu za Rok 1921/22

Koło Medyków S. U. W.

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 r. , Studenckie koła naukowe - Polska - 1918-1939 r. , Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Życie Technickie : organ Stowarzyszenia Asystentów, Towarzystwa Bratniej Pomocy, Kół i Związków Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej : Zeszyt Architektoniczny

Keywords: Czasopisma akademickie polskie , Lwów (Ukraina) -- szkolnictwo wyższe -- 1918-1939 r , Technika -- szkolnictwo wyższe -- Polska -- 1918-1939 r , Politechnika Lwowska -- 1918-1939 r

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Życie Technickie : organ Stowarzyszenia Asystentów, Towarzystwa Bratniej Pomocy, Kół i Związków Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej. R. 5, 1926 nr 1 (styczeń)

Keywords: Czasopisma akademickie polskie , Lwów (Ukraina) -- szkolnictwo wyższe -- 1918-1939 r , Technika -- szkolnictwo wyższe -- Polska -- 1918-1939 r , Politechnika Lwowska -- 1918-1939 r

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Życie Technickie : organ Stowarzyszenia Asystentów, Towarzystwa Bratniej Pomocy, Kół i Związków Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej. R. 3, 1924 nr 9 (grudzień)

Keywords: Czasopisma akademickie polskie , Lwów (Ukraina) -- szkolnictwo wyższe -- 1918-1939 r , Technika -- szkolnictwo wyższe -- Polska -- 1918-1939 r , Politechnika Lwowska -- 1918-1939 r

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Życie Technickie : organ Stowarzyszenia Asystentów, Towarzystwa Bratniej Pomocy, Kół i Związków Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej. R. 3, 1924 nr 2 (luty)

Keywords: Czasopisma akademickie polskie , Lwów (Ukraina) -- szkolnictwo wyższe -- 1918-1939 r , Technika -- szkolnictwo wyższe -- Polska -- 1918-1939 r , Politechnika Lwowska -- 1918-1939 r

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Życie Technickie : organ Stowarzyszenia Asystentów, Towarzystwa Bratniej Pomocy, Kół i Związków Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej. R. 2, 1923 nr 5 (listopad)

Keywords: Czasopisma akademickie polskie , Lwów (Ukraina) -- szkolnictwo wyższe -- 1918-1939 r , Technika -- szkolnictwo wyższe -- Polska -- 1918-1939 r , Politechnika Lwowska -- 1918-1939 r

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie Zarządu za Rok Akademicki 1932/33

Koło Medyków S. U. W.

Keywords: Studenckie koła naukowe - Polska - 1918-1939 r. , Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 r. , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie Zarządu za rok akademicki 1929-1930

Koło Medyków S. U. W.

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - szkolnictwo wyższe - 1918-1939 r. , Studenckie koła naukowe - Polska - 1918-1939 r. , Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Katalog Komisji Wydawniczej Tow. Bratn. Pom. Stud. Polit. Warsz.

Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza

Keywords: Katalogi wydawnicze , Politechnika Warszawska , Towarzystwo Bratniej Pomocy Studenów Politechniki Warszawskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography