polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Informacje

Biblioteka

O nas

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie. W najbliższym czasie planujemy pozyskanie kolejnych uczestników projektu, m.in. wśród muzeów, wydawnictw, archiwów kościelnych, urzędów z terenu Warszawy i Mazowsza.

Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana. Znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji przywiązujemy do ochrony zagrożonych zniszczeniem cennych, często unikatowych dokumentów, które chcielibyśmy niekomercyjnie udostępnić czytelnikom. W typowaniu materiałów do digitalizacji szczególną uwagę zwracamy na oczekiwania naszych użytkowników, w głównej mierze studentów, uczniów oraz badaczy regionu.

Inicjatywa budowy MBC jest niezwykle pomocna w nowoczesnym procesie kształcenia i rozwoju środowisk akademickich i szkolnych, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Mazowsza i pozwala zachować i chronić dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.