polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Informacje

Biblioteka

Zasady korzystania ze zbiorów

Korzystanie z zasobów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej jest bezpłatne. Do części zbiorów ograniczono dostęp ze względu na ochronę praw autorskich. Użytkownik znajdzie w takim przypadku w opisie uwagę, że materiał "Podlega ochronie autorsko-prawnej". Z takich zbiorów można korzystać za pośrednictwem wybranych komputerów na terenie w instytucji udostępniającej oryginał.

Przeglądanie zbiorów nie wymaga logowania (rejestrowania się). Rejestrowanie się daje możliwość użytkownikowi dodawania tagów do udostępnionych publikacji, tworzenia listy ulubionych publikacji oraz uruchomienia subskrypcji do nowych publikacji w MBC. Czytelnik może również z poziomu strony WWW zgłosić uwagi odnośnie błędów znalezionych w wybranej publikacji, lub powiadomić o niej znajomego.

Prawo autorskie i zasady korzystania ze zbiorów

Publikacje zamieszczone w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.
    
Zabroniona jest niezgodna z prawem reprodukcja, redystrybucja, a także czerpanie korzyści materialnych z publikacji zamieszczonych w MBC. Kopię utworu można wykonać wyłącznie na własny użytek oraz dla celów edukacyjnych lub badawczych z powołaniem się na źródło, z którego została zrobiona. Należy wówczas zastosować zapis „Publikacja pochodzi ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej” i podać link do cytowanej publikacji lub identyfikator np. oai:mbc.cyfrowemazowsze.pl:8527. Identyfikator znajduje się przy opisie każdej publikacji. Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.

Twórcy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej wykazują szczególną staranność przy wyjaśnianiu kwestii praw autorskich publikacji w niej zamieszczanych. Forma udostępnienia jest adekwatna do wiedzy posiadanej przez MBC. Osoby, które wnoszą jakiekolwiek roszczenia w sprawie ochrony praw autorskich publikacji zamieszczonych w MBC proszone są o kontakt z administratorami MBC w celu wyjaśnienia sytuacji oraz wprowadzenia zmian.
Kopie plików źródłowych (master) dla celów komercyjnych można zamówić odpłatnie w Pracowni Reprografii BP Miasta Stołecznego Warszawy xero@koszykowa.pl