polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zespół akt Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r. z lat [1926–1929] 1930–1939 [1942]

Publication structure:
 • Zespół akt Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r. z lat [1926–1929] 1930–1939 [1942]
  • Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 1935 r.
  • Rejestracja Statutu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w 1935 r. Nadzór Starostwa Powiatowego Błońskiego w Grodzisku Mazowieckim nad Towarzystwem
  • Statuty Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Walne Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Protokoły posiedzeń
  • Walne Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Materiały ze Zgromadzeń
  • Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Protokoły posiedzeń
  • Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Materiały z posiedzeń
  • Zawiadomienia i komunikaty władz Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Sprawy członkowskie Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Biuletyny Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Korespondencja z Pocztową Kasą Oszczędności w Warszawie w sprawie konta Towarzystwa
  • Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z Radą Gromadzką i Sołtysem Podkowy Leśnej
  • Status prawny Podkowy Leśnej, plan parcelacyjny, sposób użytkowania terenów użyteczności publicznej oraz prywatnych działek
  • Przyłączenie osiedla Młochówek do Podkowy Leśnej
  • Bezpieczeństwo w Podkowie Leśnej
  • Zaległe składki ubezpieczenia za milicjantów Straży Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej
  • Sekcja sportowa Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Elektryczne Koleje Dojazdowe
  • Zakup i dystrybucja nawozów dla mieszkańców Podkowy Leśnej
  • Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z podobnymi stowarzyszeniami w powiecie błońskim
  • Budowa gmachu gimnazjum w Milanówku
  • Korespondencja władz Towarzystwa z urzędami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w sprawach funkcjonowania Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
  • Statuty towarzystw przyjaciół podmiejskich osiedli oraz stowarzyszeń właścicieli nieruchomości
  • Foldery reklamujące Podkowę Leśną
  • Plan Podkowy Leśnej
  • Plan sytuacyjny działki nr 10 w Podkowie Leśnej
  • Projekt przebudowy toru saneczkowego w Podkowie Leśnej
  • Projekt ogrzewania wodnego budynku Klubu Sportowego w Podkowie Leśnej
  • Wycinki prasowe dotyczące Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
  • Czasopismo „Nowoczesne Osiedle”
  • Dzienniki urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dziennik korespondencji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
  • Kontrola znaczków pocztowych