Title:

Staropolskie herbarze

Creator:

Prymlewicz, Magdalena ; Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie

Contributor:

Parnowska, Marta ; Komornicka, Alina

Keywords:

Herb ; Herbarze ; Heraldyka ; kultura szlachecka ; Bartosz Paprocki (1543-1614) ; Bartłomiej Paprocki (synonim) ; Wacław Potocki (1625-1696) ; Szymon Okolski (1580-1653) ; Kasper Niesiecki (1682-1744) ; Gabriel Rzączyński (1664-1737) ; Stanisław Duńczewski (1701-1767) ; Józef Aleksander Jabłonowski (1711-1777) ; Benedykt Chmielowski (1700-1763) ; Wojciech Wincenty Wielądko (1744/1749-1822) ; Ewaryst Andrzej Kuropatnicki (1734-1788)

Subject headings:

Herbarze - Polska ; Paprocki, Bartosz (1543-1614) ; Paprocki, Bartłomiej (1543-1614) ; Okolski, Szymon (1580-1653) ; Potocki, Wacław (1625-1696) ; Niesiecki, Kacper (1682-1744) ; Rzączyński, Gabriel (1664-1737) ; Duńczewski, Stanisław (1701-1767) ; Jabłonowski, Józef Aleksander (1711-1777) ; Chmielowski, Benedykt (1700-1763) ; Wielądko, Wojciech Wincenty (1744/1749-1822) ; Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734-1788)

Physical description:

30 s.

Publisher:

Cop. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Place of publishing:

Warszawa

Date issued:

2018

Resource Type:

broszura

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

Podlega ochronie autorsko-prawnej

Access rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Digitisation:

born digital

Location of original object:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Providing:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

×

Citation

Citation style: